O nás

 Chorus Cremniciensis – chrámový miešaný spevácky zbor v Kremnici, sa formuje od roku 1992, kedy vznikol na podnet farského úradu v Kremnici. Jeho zakladateľom a dlhoročným dirigentom bol Ing.Karol Samuelčík, ktorý svoj post dirigenta odovzdal dnešnej dirigentke, Mgr. Jane Šumichrastovej, v roku 1998.

Zbor pracuje od svojho vzniku pod záštitou Rímsko-katolíckeho farského úradu v Kremnici za výraznej morálnej podpory kremnických kňazov.

Amatérsky miešaný spevácky zbor má dnes do 30 aktívnych členov. Repertoár tvoria prevažne sakrálne skladby rôznych hudobných období a rôznych hudobných skladateľov.

Chorus Cremniciensis má za sebou mnoho vystúpení na slávnostných svätých omšiach v Kremnici aj iných mestách a obciach, koncertné vystúpenia doma i v zahraničí, ocenenia z domácich i medzinárodných súťažných festivalov. Najvyšším ocenením zboru je 2.miesto v bronzovom pásme z prestížneho medzinárodného festivalu „Svátky písní“ v Olomouci.

K najvzácnejším udalostiam v živote zboru patrí spoluúčinkovanie zboru na slávnostnej svätej omši v Banskej Bystrici pri návšteve Sv.Otca Jána Pavla II.

 

 

Novinky

Koncert v rámci festivalu Petra Michalicu

20.06.2011 14:23
 https://www.ziar24.sk/clanky?extend.101709

Novoročný koncert v zámockom Kostole sv.Kataríny 15.1.2011

25.01.2011 09:35
https://www.ziar24.sk/news.php?extend.81783

Informácie pre návštevníkov

25.01.2011 09:18
Páčilo sa Vám u nás, alebo máte naopak pripomienky k našej stránke? Neváhajte a napište nám. Vaše názory sú cenné podnety k neustálemu zlepšovaniu našej stránky. Naviac akákoľvek pochvala od spokojného návštevníka je najlepšou odmenou našej práce.
Chorus Cremniciensis zo srdca ďakuje všetkým priaznivcom, ktorí sa zúčastnili nášho koncertu 24.6.2011 v Kostole sv.Katarínyv rámci festivalu Petra Michalicu Hudba pod diamantovou klenbou
Naša veľká vďaka patrí: prof. Petrovi Michalicovi, Štátnemu komornému orchesteru Žilina a dir. Oliverovi Dohnányimu, vokálnym sólistom a samozrejme spojeným speváckym zborom z Českej
a Slovenskej republiky 
pod vedením zbormajsterky PaedDr. Danky Ludvíčkovej.                                                                             

Chorus Magistri, Hradec Králové, zbormajsterka PaedDr. Dana Ludvíčková  

Pěvecké sdružení Dalibor, Svitavy, zbormajsterka PaedDr. Miroslava Ducháčková    

Spevácky zbor pri Rímskokatolíckom kostole Narodenia Panny Márie, Krupina, zbormajsterka Mgr. Anna Ližbetínová              

Chorus Cremniciensis, Kremnica, zbormajsterka Mgr. Jana Šumichrastová

CD - Zazvoň Zvon posvätný

CD nahral  spevácky zbor Chorus Cremniciensis  
v Kostole sv. Kataríny 
v roku 2009  
v spolupráci
DH Minciar,
učiteľmi  ZUŠ J.L.Bellu  Kremnica
a ďalšími obetavými ľuďmi. 

Cena CD 

6,- € 

Vypočujte si nás

 

  Baránok Boží

 J.L.Bella - Ave Maria

V prípade Vášho záujmu o CD "Zazvoň Zvon posvätný" nás kontaktujte mailom