-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

 

Vystúpenie na slávnostnej sv. omši          

- 8.9.2012 o  11.00 hod. v kostolíku v Horných Opatovciach pri Žiari nad Hronom

 
 
Veľkonočný koncert Mojzesovo Kostol sv. Ondreja
-  15.4.2012 o 15.30 hod.   
 
 
Veľkonočné účinkovanie zboru
-  Kostol sv. Kataríny  5.4.2012 - 7.4.2012

 

 
    Účinkovanie Chorus Cremniciensis  10.7.2011 o 10.00 hod.
              na SLÁVNOSTNOM BENEDICTIU Kostola sv. Františka v Kremnici
        

    Chrámový koncert

         -  25.6.2011 o 19.00 hod. - Krupina - Kostol narodenia Panny Márie

 

    Hudba pod diamantovou klenbou 2011 - festival Petra Michalicu  
           -  24.6.2011 o 19.00 hod. -  Kremnica  - Kostol sv. Kataríny - koncert v rámci festivalu
                                                                                                                                                 info 
         
    Bellov festival - Kremnica               
            -   7.5.2011 o 14.00 hod. - nádvorie Vinotéky Biely  Bocian                                                                                                                                                    info    program
 
     Veľkonočné účinkovanie zboru 
            -   21. - 23.4.2011 - Veľkonočné trojdnie - Kostol sv.Františka
            -   24.4.2011 - Veľkonočná nedeľa - Kostol sv.Františka                            
      Kvetná nedeľa

            -   17.4.2011 o 18.00 hod. - Kostol sv. Františka                                         

 

       Novoročný koncert

            - 15.1.2011 o 16.00 hod. - Kremnica - Kostol sv. Kataríny 

            - 16.1.2011 o 15.00 hod. - Prievidza - Farský Kostol sv. Bartolomeja